RODO

Klauzula RODO

Administratorem Twoich danych jest FUNsplash Jagoda Siemionowska z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim (87-700) przy ul. Szkolna 10/, wpisanej do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP:8911552599,
REGON:380528815. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną
danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail:kontakt@funsplash.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest
 także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z
dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych”.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania w formularzach kontaktowych,
  • wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
  • marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
  • finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  • obrony przed roszczeniami i
    dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej
zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody wysłać wiadomość e-mail na adres: kontakt@funsplash.pl. Masz również prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie
skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez FUNsplash w ramach zawieranych z Tobą umów.